Τελευταία ενημέρωση: 03-24-19 18:25:31
+ 1.13%

€ 82.16

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ
12012
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΓΟΡΑΣ
€ 715 324 156.00
HASH RATE
2 568.75TH/s
zoom

Τελευταία block

Ύψος Χρόνος Συναλλαγή Συνολική αποστολή Μέγεθος (kB)
1042162 4 λεπτά πριν 120 86.69 DASH 554.27
1042161 7 λεπτά πριν 8 1 190.81 DASH 20.07
1042160 8 λεπτά πριν 8 321.21 DASH 10.53
1042159 12 λεπτά πριν 43 1 170.85 DASH 31.64
1042158 14 λεπτά πριν 46 71.12 DASH 37.77

Τελευταίες συναλλαγές

Συναλλαγές Hash DASH χρόνος
0.00624184 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
0.08194671 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
0.49928001 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
0.00991368 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
0.00968165 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
0.04724621 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
0.09999774 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
0.00993418 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
0.2682551 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
0.00720989 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
1.10616463 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
1.35551457 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
0.00920211 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
0.00940436 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
0.00059549 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
0.47630649 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
0.68309533 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
0.0682148 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
0.48922637 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
0.40295796 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
0.00973679 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
0.01003807 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
0.00965537 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
0.00988324 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
0.00952395 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
0.23256265 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
1.3296951 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
5.00991866 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
0.50930806 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
1.00968663 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
0.50940934 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
1.00920709 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
5.00993916 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
3.00966035 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
2.00974177 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
2.00952893 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
2.00988822 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
0.50964907 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
1.4212541 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
1.46087778 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
1.919035 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
13.61749618 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
0.0243534 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
0.14101999 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
0.16796592 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
0.28208705 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
0.30946958 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
1.1299088 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
1.23168116 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
0.02817647 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
0.04132888 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
0.14101984 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
0.16868161 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
0.14103778 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
0.28128521 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
0.05648188 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
1.32020127 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
0.19743122 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
0.28034939 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
0.28247738 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
2.57201263 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
0.14121626 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
0.84409382 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
0.02823449 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
0.14059312 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
0.11297131 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
0.78841843 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
0.0097128 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
1.41991418 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
1.43819282 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
0.28243837 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
1.40524074 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
0.28205158 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
0.02852656 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
0.14087026 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
0.0007626 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
0.0002 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
0.0003 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
0.0001 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
0.0002 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
0.0001 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
0 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
0 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
0 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
0.02100021 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
0.01800018 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
0.01700017 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
1.400014 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
0.01400014 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
0.01300013 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
0.01300013 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
0.01200012 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
1.200012 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
0.01200012 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
0.01100011 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
0.0100001 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
0.0100001 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
0.100001 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
0.00900009 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
0.00900009 DASH περίπου 4 λεπτά πριν

BTM ATM rates

Usually, to buy bitcoins is a long and risky procedure. There are several ways: use exchange or special web service where sellers and buyers meet. Exchange rates are often lower than official ones and a seller could be a scammer. Well, of course, you can buy a miner and get bitcoins for solving complicated mathematical puzzles. However, it is too long. We can offer you fast, safe and easy way to purchase cryptocurrency.
BTM bitcoin allows selling and buying bitcoins and other digital currency for cash. It is really easy and fast. However, first, you need to find a proper machine. There are two types of BTMs. One allows transaction only in one direction: buy or sell. The other one gives an opportunity to do both: purchase and sell.
Use mobile apps that can be found in the App Store (for iPhones) or Google Play Store (for Android) to locate a proper ATM. You’ll see all machines on a map. Apply filters to find BTMs that you actually need. Learn more information about machine just clicking it. Before converting BTM bitcoin for cash read other customers’ reviews and comments. Generally, the process is very easy and doesn’t take much time.

  1. Identify yourself (use your phone number or e-mail). Some machines allow skipping this step.
  2. Then you should choose the transaction direction: sell or buy (if you use two-way BTM).
  3. Or select an amount of bitcoins that you want to purchase.
  4. Now you need to enter bitcoin wallet ID.
  5. Insert money into a machine. For BTM bitcoin USD is preferable.
  6. Confirm the transaction.

Cryptocurrency will be credited to your wallet in five minutes. Sometimes it takes a little more time. The amount may differ because BTC bitcoin price can change any moment. If you sell bitcoins for cash, use a guide above and follow onscreen instructions. Take into account that you’ll also have to pay a fee for the transaction. Average sell fee is 5,5%, while average buy fee is 8,6%