Τελευταία ενημέρωση: 12-09-19 07:28:48
-0.3%

€ 6,769.83

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ
284395
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΓΟΡΑΣ
€ 122 477 453 715.00
HASH RATE
97 411 973.22 TH/s
zoom

Τελευταία block

Ύψος Χρόνος Συναλλαγή Συνολική αποστολή Μέγεθος (kB)
607333 1 ώρα πριν 2274 5 430.69 BTC 869.23
607332 1 ώρα πριν 2468 3 159.33 BTC 920.12
607331 1 ώρα πριν 2361 6 120.27 BTC 837.08
607330 1 ώρα πριν 2809 6 448.34 BTC 862.09
607329 1 ώρα πριν 2518 9 162.84 BTC 873.15
607328 2 ώρες πριν 91 170.58 BTC 21.73
607327 2 ώρες πριν 1884 2 689.94 BTC 662.23
607326 2 ώρες πριν 773 1 276.84 BTC 238
607325 2 ώρες πριν 1444 1 938.35 BTC 390.43
607324 2 ώρες πριν 1046 1 086.72 BTC 266.91
607323 2 ώρες πριν 996 1 458.16 BTC 280.74
607322 2 ώρες πριν 2906 5 447.38 BTC 885.15
607321 3 ώρες πριν 1328 3 609.42 BTC 385.02
607320 3 ώρες πριν 396 312.62 BTC 128.28
607319 3 ώρες πριν 1976 2 227.24 BTC 608.48
607318 3 ώρες πριν 1499 2 021.65 BTC 410.29
607317 3 ώρες πριν 2684 4 160.87 BTC 909.31
607316 3 ώρες πριν 3109 3 993.46 BTC 871.38
607315 3 ώρες πριν 2977 9 288.35 BTC 898.56
607314 4 ώρες πριν 2525 7 151.50 BTC 873.81
607313 4 ώρες πριν 3099 3 052.39 BTC 856.25
607312 4 ώρες πριν 3397 3 616.62 BTC 863.25
607311 4 ώρες πριν 1672 6 235.87 BTC 859.97
607310 5 ώρες πριν 2922 5 576.50 BTC 902.08
607309 5 ώρες πριν 1956 5 718.42 BTC 891.64
607308 5 ώρες πριν 2449 8 965.47 BTC 854.88
607307 6 ώρες πριν 1707 2 458.89 BTC 567.9
607306 6 ώρες πριν 564 2 859.55 BTC 273.32
607305 6 ώρες πριν 1146 7 431.60 BTC 481.42
607304 6 ώρες πριν 2735 6 916.08 BTC 861.11
607303 6 ώρες πριν 1855 6 973.35 BTC 468.98
607302 6 ώρες πριν 1535 2 581.43 BTC 342.17
607301 6 ώρες πριν 2752 7 535.24 BTC 873.74
607300 7 ώρες πριν 2640 2 801.14 BTC 739.52
607299 7 ώρες πριν 485 261.19 BTC 123.6
607298 7 ώρες πριν 1041 1 643.18 BTC 258.02
607297 7 ώρες πριν 2687 5 978.72 BTC 859.39
607296 7 ώρες πριν 752 1 133.23 BTC 193.89
607295 7 ώρες πριν 1560 1 761.16 BTC 332.43
607294 7 ώρες πριν 1530 2 165.88 BTC 398.75
607293 7 ώρες πριν 1704 2 084.29 BTC 523.62
607292 8 ώρες πριν 2800 8 311.61 BTC 840.79
607291 8 ώρες πριν 323 435.88 BTC 68.91
607290 8 ώρες πριν 1409 1 559.36 BTC 501.14
607289 8 ώρες πριν 1226 1 502.22 BTC 349.07
607288 8 ώρες πριν 1044 747.68 BTC 243.06
607287 8 ώρες πριν 3315 2 671.09 BTC 896.32
607286 8 ώρες πριν 2789 9 211.49 BTC 813.87
607285 9 ώρες πριν 1733 1 908.99 BTC 514.25
607284 9 ώρες πριν 1497 1 673.04 BTC 437.63

Τελευταίες συναλλαγές

Συναλλαγές Hash BTC χρόνος
0.00217004 BTC περίπου 1 ώρα πριν
0.0001054 BTC περίπου 1 ώρα πριν
0.00010541 BTC περίπου 1 ώρα πριν
0.03010297 BTC περίπου 1 ώρα πριν
0.03006601 BTC περίπου 1 ώρα πριν

Unconfirmed Transactions

Συναλλαγές Hash BTC χρόνος
Loading information

BTM ATM rates

Usually, to buy bitcoins is a long and risky procedure. There are several ways: use exchange or special web service where sellers and buyers meet. Exchange rates are often lower than official ones and a seller could be a scammer. Well, of course, you can buy a miner and get bitcoins for solving complicated mathematical puzzles. However, it is too long. We can offer you fast, safe and easy way to purchase cryptocurrency.
BTM bitcoin allows selling and buying bitcoins and other digital currency for cash. It is really easy and fast. However, first, you need to find a proper machine. There are two types of BTMs. One allows transaction only in one direction: buy or sell. The other one gives an opportunity to do both: purchase and sell.
Use mobile apps that can be found in the App Store (for iPhones) or Google Play Store (for Android) to locate a proper ATM. You’ll see all machines on a map. Apply filters to find BTMs that you actually need. Learn more information about machine just clicking it. Before converting BTM bitcoin for cash read other customers’ reviews and comments. Generally, the process is very easy and doesn’t take much time.

  1. Identify yourself (use your phone number or e-mail). Some machines allow skipping this step.
  2. Then you should choose the transaction direction: sell or buy (if you use two-way BTM).
  3. Or select an amount of bitcoins that you want to purchase.
  4. Now you need to enter bitcoin wallet ID.
  5. Insert money into a machine. For BTM bitcoin USD is preferable.
  6. Confirm the transaction.

Cryptocurrency will be credited to your wallet in five minutes. Sometimes it takes a little more time. The amount may differ because BTC bitcoin price can change any moment. If you sell bitcoins for cash, use a guide above and follow onscreen instructions. Take into account that you’ll also have to pay a fee for the transaction. Average sell fee is 5,5%, while average buy fee is 8,6%