Τελευταία ενημέρωση: 11-13-19 10:48:13
+ 0.35%

€ 8,010.28

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ
287378
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΓΟΡΑΣ
€ 144 542 212 123.00
HASH RATE
74 984 168.44 TH/s
zoom

Τελευταία block

Ύψος Χρόνος Συναλλαγή Συνολική αποστολή Μέγεθος (kB)
603567 1 ώρα πριν 2837 14 459.42 BTC 875.89
603566 1 ώρα πριν 194 228.66 BTC 89.22
603565 1 ώρα πριν 1521 1 755.29 BTC 469.93
603564 1 ώρα πριν 2214 3 944.40 BTC 847.34
603563 1 ώρα πριν 2971 4 784.88 BTC 882.33
603562 2 ώρες πριν 1294 2 113.98 BTC 386.58
603561 2 ώρες πριν 788 830.69 BTC 272.35
603560 2 ώρες πριν 1074 2 075.57 BTC 408.14
603559 2 ώρες πριν 1418 1 228.26 BTC 764.97
603558 2 ώρες πριν 2488 5 705.89 BTC 890.9
603557 2 ώρες πριν 2362 1 344.32 BTC 956.24
603556 2 ώρες πριν 2615 8 151.36 BTC 888.21
603555 2 ώρες πριν 2491 10 683.63 BTC 880.33
603554 2 ώρες πριν 2645 7 675.08 BTC 894.57
603553 3 ώρες πριν 2612 9 979.07 BTC 866.7
603552 3 ώρες πριν 1635 2 155.21 BTC 912.31
603551 3 ώρες πριν 2147 1 428.80 BTC 886.25
603550 3 ώρες πριν 2542 7 643.97 BTC 920.58
603549 3 ώρες πριν 2415 8 462.63 BTC 893.42
603548 3 ώρες πριν 2643 30 863.87 BTC 881.08
603547 4 ώρες πριν 1666 9 382.63 BTC 837.43
603546 4 ώρες πριν 2218 6 808.61 BTC 903.54
603545 4 ώρες πριν 2519 12 174.00 BTC 877.36
603544 4 ώρες πριν 2386 16 336.27 BTC 923.29
603543 4 ώρες πριν 2390 1 508.42 BTC 912.33
603542 4 ώρες πριν 1502 9 365.50 BTC 932.52
603541 4 ώρες πριν 2977 10 446.22 BTC 881.26
603540 5 ώρες πριν 1882 1 368.30 BTC 917.73
603539 5 ώρες πριν 2228 3 090.56 BTC 911.54
603538 5 ώρες πριν 2622 27 378.68 BTC 896.36
603537 5 ώρες πριν 2640 9 595.64 BTC 921.88
603536 5 ώρες πριν 2945 19 126.13 BTC 889.39
603535 6 ώρες πριν 2347 4 570.23 BTC 933.32
603534 6 ώρες πριν 2253 10 071.93 BTC 920.92
603533 6 ώρες πριν 2485 11 069.95 BTC 895.15
603532 6 ώρες πριν 3229 30 152.88 BTC 899.85
603531 7 ώρες πριν 1996 3 832.65 BTC 922.38
603530 7 ώρες πριν 1522 6 590.86 BTC 946.27
603529 7 ώρες πριν 2687 2 056.86 BTC 924.08
603528 7 ώρες πριν 3059 6 160.24 BTC 900.91
603527 7 ώρες πριν 2854 2 072.18 BTC 916.25
603526 7 ώρες πριν 3214 11 766.38 BTC 900.93
603525 8 ώρες πριν 2840 2 274.54 BTC 922.04
603524 8 ώρες πριν 2965 7 282.48 BTC 910.7
603523 8 ώρες πριν 2229 2 055.10 BTC 903.25
603522 9 ώρες πριν 2207 2 534.19 BTC 863.06
603521 9 ώρες πριν 2530 2 663.32 BTC 916.67
603520 9 ώρες πριν 3137 10 078.77 BTC 937.12
603519 9 ώρες πριν 2187 6 041.03 BTC 873.83
603518 9 ώρες πριν 1839 15 148.17 BTC 923.32

Τελευταίες συναλλαγές

Συναλλαγές Hash BTC χρόνος
0.00172689 BTC περίπου 1 ώρα πριν
0.01865844 BTC περίπου 1 ώρα πριν
0.05154821 BTC περίπου 1 ώρα πριν
0.02345667 BTC περίπου 1 ώρα πριν
0.00525252 BTC περίπου 1 ώρα πριν

Unconfirmed Transactions

Συναλλαγές Hash BTC χρόνος
Loading information

BTM ATM rates

Usually, to buy bitcoins is a long and risky procedure. There are several ways: use exchange or special web service where sellers and buyers meet. Exchange rates are often lower than official ones and a seller could be a scammer. Well, of course, you can buy a miner and get bitcoins for solving complicated mathematical puzzles. However, it is too long. We can offer you fast, safe and easy way to purchase cryptocurrency.
BTM bitcoin allows selling and buying bitcoins and other digital currency for cash. It is really easy and fast. However, first, you need to find a proper machine. There are two types of BTMs. One allows transaction only in one direction: buy or sell. The other one gives an opportunity to do both: purchase and sell.
Use mobile apps that can be found in the App Store (for iPhones) or Google Play Store (for Android) to locate a proper ATM. You’ll see all machines on a map. Apply filters to find BTMs that you actually need. Learn more information about machine just clicking it. Before converting BTM bitcoin for cash read other customers’ reviews and comments. Generally, the process is very easy and doesn’t take much time.

  1. Identify yourself (use your phone number or e-mail). Some machines allow skipping this step.
  2. Then you should choose the transaction direction: sell or buy (if you use two-way BTM).
  3. Or select an amount of bitcoins that you want to purchase.
  4. Now you need to enter bitcoin wallet ID.
  5. Insert money into a machine. For BTM bitcoin USD is preferable.
  6. Confirm the transaction.

Cryptocurrency will be credited to your wallet in five minutes. Sometimes it takes a little more time. The amount may differ because BTC bitcoin price can change any moment. If you sell bitcoins for cash, use a guide above and follow onscreen instructions. Take into account that you’ll also have to pay a fee for the transaction. Average sell fee is 5,5%, while average buy fee is 8,6%