Τελευταία ενημέρωση: 03-24-19 18:26:33
+ 1.13%

€ 82.16

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ
12075
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΓΟΡΑΣ
€ 715 324 156.00
HASH RATE
2 568.75TH/s
zoom

Τελευταία block

Ύψος Χρόνος Συναλλαγή Συνολική αποστολή Μέγεθος (kB)
1042163 1 λεπτό πριν 63 271.25 DASH 55.03
1042162 5 λεπτά πριν 120 86.69 DASH 554.27
1042161 8 λεπτά πριν 8 1 190.81 DASH 20.07
1042160 9 λεπτά πριν 8 321.21 DASH 10.53
1042159 13 λεπτά πριν 43 1 170.85 DASH 31.64
1042158 15 λεπτά πριν 46 71.12 DASH 37.77
1042157 17 λεπτά πριν 100 1 327.21 DASH 199.01
1042156 24 λεπτά πριν 37 46.29 DASH 26.3
1042155 24 λεπτά πριν 5 45.92 DASH 6.92
1042154 25 λεπτά πριν 23 32.88 DASH 17.42
1042153 26 λεπτά πριν 61 239.39 DASH 66.89
1042152 27 λεπτά πριν 2 4.10 DASH 12.29
1042151 33 λεπτά πριν 24 197.02 DASH 25.17
1042150 34 λεπτά πριν 10 5.63 DASH 13.45
1042149 35 λεπτά πριν 37 398.38 DASH 35.01
1042148 37 λεπτά πριν 42 154.27 DASH 43.42
1042147 40 λεπτά πριν 100 2 182.05 DASH 96.76
1042146 44 λεπτά πριν 11 168.98 DASH 9.79
1042145 51 λεπτό πριν 90 504.79 DASH 85.37
1042144 57 λεπτά πριν 42 454.90 DASH 39.23
1042143 59 λεπτά πριν 135 453.80 DASH 137.47
1042142 1 ώρα πριν 3 3.37 DASH 1.1
1042141 1 ώρα πριν 14 168.48 DASH 8.22
1042140 1 ώρα πριν 13 23.29 DASH 16.62
1042139 1 ώρα πριν 4 13.64 DASH 1.08
1042138 1 ώρα πριν 29 1 560.78 DASH 21.55
1042137 1 ώρα πριν 23 147.94 DASH 13.22
1042136 1 ώρα πριν 6 17.91 DASH 5.68
1042135 1 ώρα πριν 23 85.54 DASH 11.72
1042134 1 ώρα πριν 31 143.85 DASH 31.84
1042133 1 ώρα πριν 2 3.35 DASH 0.46
1042132 1 ώρα πριν 47 436.47 DASH 35.62
1042131 1 ώρα πριν 2 3.40 DASH 0.46
1042130 1 ώρα πριν 6 523.64 DASH 1.44
1042129 1 ώρα πριν 76 380.59 DASH 85.55
1042128 1 ώρα πριν 9 66.78 DASH 5.28
1042127 1 ώρα πριν 12 24.16 DASH 12.5
1042126 1 ώρα πριν 19 11.01 DASH 24.99
1042125 1 ώρα πριν 12 11.98 DASH 17.42
1042124 1 ώρα πριν 2 4.05 DASH 1.56
1042123 1 ώρα πριν 12 9.05 DASH 20.98
1042122 1 ώρα πριν 36 52.81 DASH 27.75
1042121 1 ώρα πριν 10 10.33 DASH 2.48
1042120 1 ώρα πριν 62 179.94 DASH 58.27
1042119 1 ώρα πριν 34 17.37 DASH 30.58
1042118 1 ώρα πριν 7 139.48 DASH 1.67
1042117 1 ώρα πριν 121 792.60 DASH 82.12
1042116 2 ώρες πριν 20 43.20 DASH 17.79
1042115 2 ώρες πριν 20 84.48 DASH 14.39
1042114 2 ώρες πριν 5 6.53 DASH 2.91

Τελευταίες συναλλαγές

Συναλλαγές Hash DASH χρόνος
0.00732522 DASH περίπου 1 λεπτό πριν
0.00047342 DASH περίπου 1 λεπτό πριν
17.7384299 DASH περίπου 1 λεπτό πριν
3.27102048 DASH περίπου 1 λεπτό πριν
0.14060487 DASH περίπου 1 λεπτό πριν

BTM ATM rates

Usually, to buy bitcoins is a long and risky procedure. There are several ways: use exchange or special web service where sellers and buyers meet. Exchange rates are often lower than official ones and a seller could be a scammer. Well, of course, you can buy a miner and get bitcoins for solving complicated mathematical puzzles. However, it is too long. We can offer you fast, safe and easy way to purchase cryptocurrency.
BTM bitcoin allows selling and buying bitcoins and other digital currency for cash. It is really easy and fast. However, first, you need to find a proper machine. There are two types of BTMs. One allows transaction only in one direction: buy or sell. The other one gives an opportunity to do both: purchase and sell.
Use mobile apps that can be found in the App Store (for iPhones) or Google Play Store (for Android) to locate a proper ATM. You’ll see all machines on a map. Apply filters to find BTMs that you actually need. Learn more information about machine just clicking it. Before converting BTM bitcoin for cash read other customers’ reviews and comments. Generally, the process is very easy and doesn’t take much time.

  1. Identify yourself (use your phone number or e-mail). Some machines allow skipping this step.
  2. Then you should choose the transaction direction: sell or buy (if you use two-way BTM).
  3. Or select an amount of bitcoins that you want to purchase.
  4. Now you need to enter bitcoin wallet ID.
  5. Insert money into a machine. For BTM bitcoin USD is preferable.
  6. Confirm the transaction.

Cryptocurrency will be credited to your wallet in five minutes. Sometimes it takes a little more time. The amount may differ because BTC bitcoin price can change any moment. If you sell bitcoins for cash, use a guide above and follow onscreen instructions. Take into account that you’ll also have to pay a fee for the transaction. Average sell fee is 5,5%, while average buy fee is 8,6%