Τελευταία ενημέρωση: 03-24-19 18:29:30
+ 1.13%

€ 82.16

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ
12090
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΓΟΡΑΣ
€ 715 324 156.00
HASH RATE
2 568.75TH/s
zoom

Τελευταία block

Ύψος Χρόνος Συναλλαγή Συνολική αποστολή Μέγεθος (kB)
1042166 2 λεπτά πριν 6 7.95 DASH 4.77
1042165 3 λεπτά πριν 19 121.31 DASH 22.2
1042164 3 λεπτά πριν 2 3.35 DASH 0.64
1042163 4 λεπτά πριν 63 271.25 DASH 55.03
1042162 8 λεπτά πριν 120 86.69 DASH 554.27
1042161 11 λεπτό πριν 8 1 190.81 DASH 20.07
1042160 12 λεπτά πριν 8 321.21 DASH 10.53
1042159 16 λεπτά πριν 43 1 170.85 DASH 31.64
1042158 18 λεπτά πριν 46 71.12 DASH 37.77
1042157 20 λεπτά πριν 100 1 327.21 DASH 199.01
1042156 27 λεπτά πριν 37 46.29 DASH 26.3
1042155 27 λεπτά πριν 5 45.92 DASH 6.92
1042154 28 λεπτά πριν 23 32.88 DASH 17.42
1042153 29 λεπτά πριν 61 239.39 DASH 66.89
1042152 30 λεπτά πριν 2 4.10 DASH 12.29
1042151 36 λεπτά πριν 24 197.02 DASH 25.17
1042150 37 λεπτά πριν 10 5.63 DASH 13.45
1042149 38 λεπτά πριν 37 398.38 DASH 35.01
1042148 40 λεπτά πριν 42 154.27 DASH 43.42
1042147 43 λεπτά πριν 100 2 182.05 DASH 96.76

Τελευταίες συναλλαγές

Συναλλαγές Hash DASH χρόνος
0.00090771 DASH περίπου 2 λεπτά πριν
2.5015579 DASH περίπου 2 λεπτά πριν
1.200012 DASH περίπου 2 λεπτά πριν
0.900009 DASH περίπου 2 λεπτά πριν
0 DASH περίπου 2 λεπτά πριν

BTM ATM rates

Usually, to buy bitcoins is a long and risky procedure. There are several ways: use exchange or special web service where sellers and buyers meet. Exchange rates are often lower than official ones and a seller could be a scammer. Well, of course, you can buy a miner and get bitcoins for solving complicated mathematical puzzles. However, it is too long. We can offer you fast, safe and easy way to purchase cryptocurrency.
BTM bitcoin allows selling and buying bitcoins and other digital currency for cash. It is really easy and fast. However, first, you need to find a proper machine. There are two types of BTMs. One allows transaction only in one direction: buy or sell. The other one gives an opportunity to do both: purchase and sell.
Use mobile apps that can be found in the App Store (for iPhones) or Google Play Store (for Android) to locate a proper ATM. You’ll see all machines on a map. Apply filters to find BTMs that you actually need. Learn more information about machine just clicking it. Before converting BTM bitcoin for cash read other customers’ reviews and comments. Generally, the process is very easy and doesn’t take much time.

  1. Identify yourself (use your phone number or e-mail). Some machines allow skipping this step.
  2. Then you should choose the transaction direction: sell or buy (if you use two-way BTM).
  3. Or select an amount of bitcoins that you want to purchase.
  4. Now you need to enter bitcoin wallet ID.
  5. Insert money into a machine. For BTM bitcoin USD is preferable.
  6. Confirm the transaction.

Cryptocurrency will be credited to your wallet in five minutes. Sometimes it takes a little more time. The amount may differ because BTC bitcoin price can change any moment. If you sell bitcoins for cash, use a guide above and follow onscreen instructions. Take into account that you’ll also have to pay a fee for the transaction. Average sell fee is 5,5%, while average buy fee is 8,6%