Τελευταία ενημέρωση: 03-24-19 18:25:27
+ 1.13%

€ 82.16

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ
12012
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΓΟΡΑΣ
€ 715 324 156.00
HASH RATE
2 568.75TH/s
zoom

Τελευταία block

Ύψος Χρόνος Συναλλαγή Συνολική αποστολή Μέγεθος (kB)
1042162 4 λεπτά πριν 120 86.69 DASH 554.27
1042161 7 λεπτά πριν 8 1 190.81 DASH 20.07
1042160 8 λεπτά πριν 8 321.21 DASH 10.53
1042159 12 λεπτά πριν 43 1 170.85 DASH 31.64
1042158 14 λεπτά πριν 46 71.12 DASH 37.77
1042157 16 λεπτά πριν 100 1 327.21 DASH 199.01
1042156 23 λεπτά πριν 37 46.29 DASH 26.3
1042155 23 λεπτά πριν 5 45.92 DASH 6.92
1042154 24 λεπτά πριν 23 32.88 DASH 17.42
1042153 25 λεπτά πριν 61 239.39 DASH 66.89
1042152 26 λεπτά πριν 2 4.10 DASH 12.29
1042151 32 λεπτά πριν 24 197.02 DASH 25.17
1042150 33 λεπτά πριν 10 5.63 DASH 13.45
1042149 34 λεπτά πριν 37 398.38 DASH 35.01
1042148 36 λεπτά πριν 42 154.27 DASH 43.42
1042147 39 λεπτά πριν 100 2 182.05 DASH 96.76
1042146 43 λεπτά πριν 11 168.98 DASH 9.79
1042145 50 λεπτά πριν 90 504.79 DASH 85.37
1042144 56 λεπτά πριν 42 454.90 DASH 39.23
1042143 58 λεπτά πριν 135 453.80 DASH 137.47
1042142 1 ώρα πριν 3 3.37 DASH 1.1
1042141 1 ώρα πριν 14 168.48 DASH 8.22
1042140 1 ώρα πριν 13 23.29 DASH 16.62
1042139 1 ώρα πριν 4 13.64 DASH 1.08
1042138 1 ώρα πριν 29 1 560.78 DASH 21.55
1042137 1 ώρα πριν 23 147.94 DASH 13.22
1042136 1 ώρα πριν 6 17.91 DASH 5.68
1042135 1 ώρα πριν 23 85.54 DASH 11.72
1042134 1 ώρα πριν 31 143.85 DASH 31.84
1042133 1 ώρα πριν 2 3.35 DASH 0.46
1042132 1 ώρα πριν 47 436.47 DASH 35.62
1042131 1 ώρα πριν 2 3.40 DASH 0.46
1042130 1 ώρα πριν 6 523.64 DASH 1.44
1042129 1 ώρα πριν 76 380.59 DASH 85.55
1042128 1 ώρα πριν 9 66.78 DASH 5.28
1042127 1 ώρα πριν 12 24.16 DASH 12.5
1042126 1 ώρα πριν 19 11.01 DASH 24.99
1042125 1 ώρα πριν 12 11.98 DASH 17.42
1042124 1 ώρα πριν 2 4.05 DASH 1.56
1042123 1 ώρα πριν 12 9.05 DASH 20.98
1042122 1 ώρα πριν 36 52.81 DASH 27.75
1042121 1 ώρα πριν 10 10.33 DASH 2.48
1042120 1 ώρα πριν 62 179.94 DASH 58.27
1042119 1 ώρα πριν 34 17.37 DASH 30.58
1042118 1 ώρα πριν 7 139.48 DASH 1.67
1042117 1 ώρα πριν 121 792.60 DASH 82.12
1042116 2 ώρες πριν 20 43.20 DASH 17.79
1042115 2 ώρες πριν 20 84.48 DASH 14.39
1042114 2 ώρες πριν 5 6.53 DASH 2.91
1042113 2 ώρες πριν 52 189.68 DASH 43.06
1042112 2 ώρες πριν 77 183.11 DASH 46.78
1042111 2 ώρες πριν 6 6.17 DASH 10.06
1042110 2 ώρες πριν 3 5 253.49 DASH 12.62
1042109 2 ώρες πριν 50 134.67 DASH 42.85
1042108 2 ώρες πριν 11 9 597.47 DASH 9.97
1042107 2 ώρες πριν 58 337.49 DASH 50.81
1042106 2 ώρες πριν 110 145.80 DASH 85.71
1042105 2 ώρες πριν 6 359.53 DASH 9.49
1042104 2 ώρες πριν 112 166.80 DASH 81.53
1042103 2 ώρες πριν 8 22.54 DASH 10.83
1042102 2 ώρες πριν 3 4.69 DASH 2.94
1042101 2 ώρες πριν 22 72.91 DASH 15.58
1042100 2 ώρες πριν 3 4.05 DASH 3.11
1042099 2 ώρες πριν 80 254.81 DASH 53.17
1042098 2 ώρες πριν 12 1 056.02 DASH 10.03
1042097 2 ώρες πριν 9 8.09 DASH 2.01
1042096 2 ώρες πριν 117 354.89 DASH 244.78
1042095 3 ώρες πριν 5 18.78 DASH 13.64
1042094 3 ώρες πριν 6 114.98 DASH 3.21
1042093 3 ώρες πριν 11 375.22 DASH 9.35
1042092 3 ώρες πριν 19 78.86 DASH 11.01
1042091 3 ώρες πριν 75 152.90 DASH 59.59
1042090 3 ώρες πριν 7 41.93 DASH 9.21
1042089 3 ώρες πριν 9 293.03 DASH 11.38
1042088 3 ώρες πριν 3 93.35 DASH 2.23
1042087 3 ώρες πριν 23 27.08 DASH 15.5
1042086 3 ώρες πριν 7 148.08 DASH 8.21
1042085 3 ώρες πριν 10 6.14 DASH 2.22
1042084 3 ώρες πριν 51 352.72 DASH 34.38
1042083 3 ώρες πριν 10 72.06 DASH 2.83
1042082 3 ώρες πριν 93 500.82 DASH 44.31
1042081 3 ώρες πριν 7 28.20 DASH 1.52
1042080 3 ώρες πριν 78 253.36 DASH 50.83
1042079 3 ώρες πριν 64 350.30 DASH 56.9
1042078 3 ώρες πριν 46 157.51 DASH 31.64
1042077 3 ώρες πριν 2 18.28 DASH 0.48
1042076 3 ώρες πριν 10 229.98 DASH 9.41
1042075 3 ώρες πριν 30 140.40 DASH 23.22
1042074 4 ώρες πριν 53 586.79 DASH 36.6
1042073 4 ώρες πριν 33 62.37 DASH 27.78
1042072 4 ώρες πριν 63 1 473.34 DASH 54.57
1042071 4 ώρες πριν 9 283.92 DASH 12
1042070 4 ώρες πριν 6 124.11 DASH 8.26
1042069 4 ώρες πριν 38 67.13 DASH 27.12
1042068 4 ώρες πριν 11 2 062.79 DASH 7.29
1042067 4 ώρες πριν 21 76.45 DASH 20.23
1042066 4 ώρες πριν 53 500.46 DASH 146.65
1042065 4 ώρες πριν 44 174.09 DASH 32.97
1042064 4 ώρες πριν 3 75.14 DASH 1.87
1042063 4 ώρες πριν 3 287.99 DASH 4.41

Τελευταίες συναλλαγές

Συναλλαγές Hash DASH χρόνος
0.00624184 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
0.08194671 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
0.49928001 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
0.00991368 DASH περίπου 4 λεπτά πριν
0.00968165 DASH περίπου 4 λεπτά πριν

BTM ATM rates

Usually, to buy bitcoins is a long and risky procedure. There are several ways: use exchange or special web service where sellers and buyers meet. Exchange rates are often lower than official ones and a seller could be a scammer. Well, of course, you can buy a miner and get bitcoins for solving complicated mathematical puzzles. However, it is too long. We can offer you fast, safe and easy way to purchase cryptocurrency.
BTM bitcoin allows selling and buying bitcoins and other digital currency for cash. It is really easy and fast. However, first, you need to find a proper machine. There are two types of BTMs. One allows transaction only in one direction: buy or sell. The other one gives an opportunity to do both: purchase and sell.
Use mobile apps that can be found in the App Store (for iPhones) or Google Play Store (for Android) to locate a proper ATM. You’ll see all machines on a map. Apply filters to find BTMs that you actually need. Learn more information about machine just clicking it. Before converting BTM bitcoin for cash read other customers’ reviews and comments. Generally, the process is very easy and doesn’t take much time.

  1. Identify yourself (use your phone number or e-mail). Some machines allow skipping this step.
  2. Then you should choose the transaction direction: sell or buy (if you use two-way BTM).
  3. Or select an amount of bitcoins that you want to purchase.
  4. Now you need to enter bitcoin wallet ID.
  5. Insert money into a machine. For BTM bitcoin USD is preferable.
  6. Confirm the transaction.

Cryptocurrency will be credited to your wallet in five minutes. Sometimes it takes a little more time. The amount may differ because BTC bitcoin price can change any moment. If you sell bitcoins for cash, use a guide above and follow onscreen instructions. Take into account that you’ll also have to pay a fee for the transaction. Average sell fee is 5,5%, while average buy fee is 8,6%