Τελευταία ενημέρωση: 07-05-20 15:51:51
+ 4.16%

€ 8,107.85

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ
0
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΓΟΡΑΣ
€ 148 007 266 843.00
HASH RATE
119 578 975.67 TH/s
zoom

Τελευταία block

Ύψος Χρόνος Συναλλαγή Συνολική αποστολή Μέγεθος (kB)
615394 5 μήνες πριν 3047 10 432.65 BTC 860.52
615393 5 μήνες πριν 3711 10 754.44 BTC 838.42
615392 5 μήνες πριν 2902 10 188.70 BTC 864.74
615391 5 μήνες πριν 2821 10 344.70 BTC 890.75
615390 5 μήνες πριν 3297 4 366.23 BTC 911.98
615389 5 μήνες πριν 3018 13 045.06 BTC 828.31
615388 5 μήνες πριν 2798 6 088.17 BTC 928.51
615387 5 μήνες πριν 1341 5 241.19 BTC 844.98
615386 5 μήνες πριν 3008 4 154.61 BTC 866.59
615385 5 μήνες πριν 3018 14 944.46 BTC 856.67
615384 5 μήνες πριν 3269 11 799.65 BTC 852.83
615383 5 μήνες πριν 2161 3 324.34 BTC 879.98
615382 5 μήνες πριν 2867 2 797.23 BTC 914.8
615381 5 μήνες πριν 2294 2 954.53 BTC 928.42
615380 5 μήνες πριν 3365 11 014.56 BTC 854.57
615379 5 μήνες πριν 2737 10 657.39 BTC 820.79
615378 5 μήνες πριν 3055 6 057.41 BTC 872.35
615377 5 μήνες πριν 2805 5 401.27 BTC 825
615376 5 μήνες πριν 3653 13 102.34 BTC 853.11
615375 5 μήνες πριν 3112 19 167.70 BTC 835.72
615374 5 μήνες πριν 2844 8 472.73 BTC 886.34
615373 5 μήνες πριν 3033 15 575.17 BTC 887.92
615372 5 μήνες πριν 3266 10 440.33 BTC 892.38
615371 5 μήνες πριν 2557 12 892.66 BTC 867.17
615370 5 μήνες πριν 3129 6 305.58 BTC 871.36
615369 5 μήνες πριν 3148 17 604.44 BTC 851.71
615368 5 μήνες πριν 2734 11 274.42 BTC 876.12
615367 5 μήνες πριν 1869 3 622.71 BTC 903.91
615366 5 μήνες πριν 1986 7 591.57 BTC 925.31
615365 5 μήνες πριν 986 4 840.05 BTC 965.28
615364 5 μήνες πριν 841 1 757.97 BTC 193.12
615363 5 μήνες πριν 2984 7 924.77 BTC 798.65
615362 5 μήνες πριν 2648 801.72 BTC 896.28
615361 5 μήνες πριν 1143 1 418.83 BTC 938.58
615360 5 μήνες πριν 2227 6 952.20 BTC 895.99
615359 5 μήνες πριν 2842 2 885.14 BTC 930.45
615358 5 μήνες πριν 2389 3 162.95 BTC 850.66
615357 5 μήνες πριν 2335 5 889.54 BTC 872.98
615356 5 μήνες πριν 2744 9 317.15 BTC 865.66
615355 5 μήνες πριν 2281 3 122.35 BTC 859.48
615354 5 μήνες πριν 3228 13 513.44 BTC 856.3
615353 5 μήνες πριν 3097 12 774.27 BTC 864.87
615352 5 μήνες πριν 2237 4 324.36 BTC 817.31
615351 5 μήνες πριν 85 80.50 BTC 18.77
615350 5 μήνες πριν 680 681.79 BTC 169.29
615349 5 μήνες πριν 1827 3 469.75 BTC 496.26
615348 5 μήνες πριν 2820 2 866.46 BTC 815.96
615347 5 μήνες πριν 2869 4 891.55 BTC 916.16
615346 5 μήνες πριν 2888 11 317.64 BTC 864.42
615345 5 μήνες πριν 2155 4 881.51 BTC 913.5
615344 5 μήνες πριν 2531 12 849.21 BTC 883.01
615343 5 μήνες πριν 1955 5 858.89 BTC 560.95
615342 5 μήνες πριν 1943 2 534.27 BTC 560.52
615341 5 μήνες πριν 820 3 316.56 BTC 243.54
615340 5 μήνες πριν 2541 1 913.96 BTC 628.45
615339 5 μήνες πριν 2301 5 024.26 BTC 918.52
615338 5 μήνες πριν 2719 5 589.80 BTC 877.32
615337 5 μήνες πριν 1437 3 428.71 BTC 793.37
615336 5 μήνες πριν 3105 11 753.97 BTC 861.96
615335 5 μήνες πριν 475 617.26 BTC 189.14
615334 5 μήνες πριν 3431 2 507.57 BTC 830.42
615333 5 μήνες πριν 1656 1 211.15 BTC 862.98
615332 5 μήνες πριν 3145 8 411.94 BTC 862.17
615331 5 μήνες πριν 2739 6 437.61 BTC 899.88
615330 5 μήνες πριν 2736 6 941.22 BTC 874.73
615329 5 μήνες πριν 3048 3 602.22 BTC 882.63
615328 5 μήνες πριν 2666 2 270.78 BTC 948.57
615327 5 μήνες πριν 2548 10 435.72 BTC 882.8
615326 5 μήνες πριν 2884 8 431.21 BTC 864.16
615325 5 μήνες πριν 3447 9 909.48 BTC 850.45
615324 5 μήνες πριν 1258 1 725.52 BTC 349.36
615323 5 μήνες πριν 1301 2 861.35 BTC 348.08
615322 5 μήνες πριν 1173 3 094.36 BTC 324.98
615321 5 μήνες πριν 2767 7 558.93 BTC 732.42
615320 5 μήνες πριν 2936 2 495.49 BTC 704.78
615319 5 μήνες πριν 2663 211 869.36 BTC 871.03
615318 5 μήνες πριν 2256 8 873.77 BTC 897.9
615317 5 μήνες πριν 133 480.39 BTC 37.54
615316 5 μήνες πριν 514 3 607.34 BTC 147.55
615315 5 μήνες πριν 273 425.27 BTC 71.76
615314 5 μήνες πριν 331 1 132.51 BTC 98.86
615313 5 μήνες πριν 3007 4 270.97 BTC 793.87
615312 5 μήνες πριν 2801 7 798.19 BTC 895.67
615311 5 μήνες πριν 181 519.78 BTC 39.65
615310 5 μήνες πριν 813 2 407.33 BTC 220.39
615309 5 μήνες πριν 1472 6 447.19 BTC 468.04
615308 5 μήνες πριν 2362 4 808.83 BTC 736.95
615307 5 μήνες πριν 2283 999.88 BTC 663.36
615306 5 μήνες πριν 1928 3 467.80 BTC 897.73
615305 5 μήνες πριν 2496 12 654.64 BTC 883.53
615304 5 μήνες πριν 1566 1 705.17 BTC 364.61
615303 5 μήνες πριν 2710 12 924.05 BTC 886.72
615302 5 μήνες πριν 144 128.19 BTC 33.02
615301 5 μήνες πριν 572 1 376.77 BTC 183.8
615300 5 μήνες πριν 146 594.01 BTC 34.9
615299 5 μήνες πριν 1403 2 643.90 BTC 442.39
615298 5 μήνες πριν 1928 10 022.93 BTC 625.2
615297 5 μήνες πριν 2751 3 700.70 BTC 863.34
615296 5 μήνες πριν 2592 15 956.15 BTC 892.22
615295 5 μήνες πριν 757 3 408.60 BTC 466.75

Τελευταίες συναλλαγές

Συναλλαγές Hash BTC χρόνος

Unconfirmed Transactions

Συναλλαγές Hash BTC χρόνος
Loading information

BTM ATM rates

Usually, to buy bitcoins is a long and risky procedure. There are several ways: use exchange or special web service where sellers and buyers meet. Exchange rates are often lower than official ones and a seller could be a scammer. Well, of course, you can buy a miner and get bitcoins for solving complicated mathematical puzzles. However, it is too long. We can offer you fast, safe and easy way to purchase cryptocurrency.
BTM bitcoin allows selling and buying bitcoins and other digital currency for cash. It is really easy and fast. However, first, you need to find a proper machine. There are two types of BTMs. One allows transaction only in one direction: buy or sell. The other one gives an opportunity to do both: purchase and sell.
Use mobile apps that can be found in the App Store (for iPhones) or Google Play Store (for Android) to locate a proper ATM. You’ll see all machines on a map. Apply filters to find BTMs that you actually need. Learn more information about machine just clicking it. Before converting BTM bitcoin for cash read other customers’ reviews and comments. Generally, the process is very easy and doesn’t take much time.

  1. Identify yourself (use your phone number or e-mail). Some machines allow skipping this step.
  2. Then you should choose the transaction direction: sell or buy (if you use two-way BTM).
  3. Or select an amount of bitcoins that you want to purchase.
  4. Now you need to enter bitcoin wallet ID.
  5. Insert money into a machine. For BTM bitcoin USD is preferable.
  6. Confirm the transaction.

Cryptocurrency will be credited to your wallet in five minutes. Sometimes it takes a little more time. The amount may differ because BTC bitcoin price can change any moment. If you sell bitcoins for cash, use a guide above and follow onscreen instructions. Take into account that you’ll also have to pay a fee for the transaction. Average sell fee is 5,5%, while average buy fee is 8,6%