Τελευταία ενημέρωση: 08-07-20 20:44:00
+ 4.31%

€ 80.73

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ
36079
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΓΟΡΑΣ
€ 756 070 133.00
HASH RATE
5 008.83TH/s
zoom

Τελευταία block

Ύψος Χρόνος Συναλλαγή Συνολική αποστολή Μέγεθος (kB)
1317454 3 λεπτά πριν 21 25.90 DASH 8.61
1317453 3 λεπτά πριν 87 2 231.72 DASH 39.95
1317452 6 λεπτά πριν 140 459.40 DASH 56.18
1317451 10 λεπτά πριν 1 2.88 DASH 0.37
1317450 10 λεπτά πριν 78 182.53 DASH 35.82

Τελευταίες συναλλαγές

Συναλλαγές Hash DASH χρόνος
0.0269972 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.10882576 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.16393631 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.30094999 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.29959343 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.13534223 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.30092554 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.00205412 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.27445287 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.30015755 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.08231409 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.10762606 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.02743764 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.05324986 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.1387821 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.02766112 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.13719959 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.25351187 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.27442545 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
20 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
2.88504719 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
1.2822738 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.07996457 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.27258764 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.04818548 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.29904141 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.12204902 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
1.44236351 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.0170004 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.0233732 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.0103986 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.08343906 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
980.30794551 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.16180219 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
23.09344435 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.13725609 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.1645073 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.27452072 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.28462501 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.13724106 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.14741614 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.13724106 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.14811236 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.05483113 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.07353931 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.05482959 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.07429651 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.27451319 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.28455076 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.13708677 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.15973259 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.02744144 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.03744654 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.27440772 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.29875423 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.10979112 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.11981165 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.13724102 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.14775883 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.02741205 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.04340686 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.5686364 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.57864798 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.00057406 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.01457602 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.00040711 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.01058373 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.27417713 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.29677956 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.19433513 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.2047262 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.02518007 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.13708942 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.15271558 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.47345129 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.05489738 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.00044362 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.00025979 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.02744747 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.00516822 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.45724408 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.00148867 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.13727498 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.16610067 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.1372599 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.13691032 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.27403171 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.05475901 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.05489734 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.05482658 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.02739477 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.13880021 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
999.6279765 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.0001 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.0003 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.15753144 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
125.62109767 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.02500025 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.02200022 DASH περίπου 3 λεπτά πριν

BTM ATM rates

Usually, to buy bitcoins is a long and risky procedure. There are several ways: use exchange or special web service where sellers and buyers meet. Exchange rates are often lower than official ones and a seller could be a scammer. Well, of course, you can buy a miner and get bitcoins for solving complicated mathematical puzzles. However, it is too long. We can offer you fast, safe and easy way to purchase cryptocurrency.
BTM bitcoin allows selling and buying bitcoins and other digital currency for cash. It is really easy and fast. However, first, you need to find a proper machine. There are two types of BTMs. One allows transaction only in one direction: buy or sell. The other one gives an opportunity to do both: purchase and sell.
Use mobile apps that can be found in the App Store (for iPhones) or Google Play Store (for Android) to locate a proper ATM. You’ll see all machines on a map. Apply filters to find BTMs that you actually need. Learn more information about machine just clicking it. Before converting BTM bitcoin for cash read other customers’ reviews and comments. Generally, the process is very easy and doesn’t take much time.

  1. Identify yourself (use your phone number or e-mail). Some machines allow skipping this step.
  2. Then you should choose the transaction direction: sell or buy (if you use two-way BTM).
  3. Or select an amount of bitcoins that you want to purchase.
  4. Now you need to enter bitcoin wallet ID.
  5. Insert money into a machine. For BTM bitcoin USD is preferable.
  6. Confirm the transaction.

Cryptocurrency will be credited to your wallet in five minutes. Sometimes it takes a little more time. The amount may differ because BTC bitcoin price can change any moment. If you sell bitcoins for cash, use a guide above and follow onscreen instructions. Take into account that you’ll also have to pay a fee for the transaction. Average sell fee is 5,5%, while average buy fee is 8,6%