Τελευταία ενημέρωση: 08-07-20 20:27:26
+ 4.31%

€ 80.73

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ
35939
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΓΟΡΑΣ
€ 756 070 133.00
HASH RATE
5 008.83TH/s
zoom

Τελευταία block

Ύψος Χρόνος Συναλλαγή Συνολική αποστολή Μέγεθος (kB)
1317446 3 λεπτά πριν 100 51.08 DASH 73.2
1317445 6 λεπτά πριν 243 695.50 DASH 76.99
1317444 10 λεπτά πριν 19 2 771.37 DASH 30.43
1317443 14 λεπτά πριν 14 10.15 DASH 20.18
1317442 16 λεπτά πριν 13 70.63 DASH 3.75
1317441 17 λεπτά πριν 70 129.51 DASH 38.37
1317440 20 λεπτά πριν 112 4 178.91 DASH 35.97
1317439 22 λεπτά πριν 12 17.79 DASH 19.8
1317438 24 λεπτά πριν 1 2.88 DASH 0.34
1317437 24 λεπτά πριν 49 556.04 DASH 43.1
1317436 26 λεπτά πριν 69 3 065.09 DASH 43.01
1317435 28 λεπτά πριν 5 4.00 DASH 2.18
1317434 28 λεπτά πριν 79 827.44 DASH 43.94
1317433 31 λεπτό πριν 61 1 367.12 DASH 44.35
1317432 33 λεπτά πριν 99 113.02 DASH 27.58
1317431 37 λεπτά πριν 73 107.73 DASH 40.77
1317430 40 λεπτά πριν 1 2.88 DASH 0.37
1317429 40 λεπτά πριν 1 2.88 DASH 0.37
1317428 40 λεπτά πριν 123 2 795.86 DASH 62.42
1317427 44 λεπτά πριν 55 43.08 DASH 34.53
1317426 45 λεπτά πριν 207 6 348.43 DASH 108.44
1317425 53 λεπτά πριν 2 2.93 DASH 1.27
1317424 53 λεπτά πριν 25 9.72 DASH 25.82
1317423 54 λεπτά πριν 23 148.69 DASH 28.8
1317422 55 λεπτά πριν 113 325.66 DASH 68.85
1317421 59 λεπτά πριν 46 855.77 DASH 39.24
1317420 1 ώρα πριν 82 244.88 DASH 61.12
1317419 1 ώρα πριν 462 3 905.60 DASH 160.19
1317418 1 ώρα πριν 16 156.58 DASH 20.92
1317417 1 ώρα πριν 73 36.66 DASH 54.92
1317416 1 ώρα πριν 292 2 919.63 DASH 103.35
1317415 1 ώρα πριν 15 7.10 DASH 27.48
1317414 1 ώρα πριν 68 550.16 DASH 41
1317413 1 ώρα πριν 168 2 527.08 DASH 54.9
1317412 1 ώρα πριν 40 22.87 DASH 32.19
1317411 1 ώρα πριν 132 1 163.16 DASH 51.3
1317410 1 ώρα πριν 29 185.95 DASH 23.34
1317409 1 ώρα πριν 25 15.65 DASH 19.28
1317408 1 ώρα πριν 1 2.88 DASH 0.37
1317407 1 ώρα πριν 19 387.63 DASH 11.44
1317406 1 ώρα πριν 17 112.68 DASH 11.46
1317405 1 ώρα πριν 6 112.90 DASH 1.83
1317404 1 ώρα πριν 31 40.95 DASH 24.15
1317403 1 ώρα πριν 31 78.90 DASH 10.09
1317402 1 ώρα πριν 143 2 915.97 DASH 61.6
1317401 2 ώρες πριν 78 412.44 DASH 38.03
1317400 2 ώρες πριν 22 15.27 DASH 19.05
1317399 2 ώρες πριν 168 3 461.00 DASH 118.58
1317398 2 ώρες πριν 6 13.17 DASH 16.02
1317397 2 ώρες πριν 2 9.88 DASH 1.62

Τελευταίες συναλλαγές

Συναλλαγές Hash DASH χρόνος
0.00977338 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.00977338 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.14298558 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
9.89999808 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.00986338 DASH περίπου 3 λεπτά πριν

BTM ATM rates

Usually, to buy bitcoins is a long and risky procedure. There are several ways: use exchange or special web service where sellers and buyers meet. Exchange rates are often lower than official ones and a seller could be a scammer. Well, of course, you can buy a miner and get bitcoins for solving complicated mathematical puzzles. However, it is too long. We can offer you fast, safe and easy way to purchase cryptocurrency.
BTM bitcoin allows selling and buying bitcoins and other digital currency for cash. It is really easy and fast. However, first, you need to find a proper machine. There are two types of BTMs. One allows transaction only in one direction: buy or sell. The other one gives an opportunity to do both: purchase and sell.
Use mobile apps that can be found in the App Store (for iPhones) or Google Play Store (for Android) to locate a proper ATM. You’ll see all machines on a map. Apply filters to find BTMs that you actually need. Learn more information about machine just clicking it. Before converting BTM bitcoin for cash read other customers’ reviews and comments. Generally, the process is very easy and doesn’t take much time.

  1. Identify yourself (use your phone number or e-mail). Some machines allow skipping this step.
  2. Then you should choose the transaction direction: sell or buy (if you use two-way BTM).
  3. Or select an amount of bitcoins that you want to purchase.
  4. Now you need to enter bitcoin wallet ID.
  5. Insert money into a machine. For BTM bitcoin USD is preferable.
  6. Confirm the transaction.

Cryptocurrency will be credited to your wallet in five minutes. Sometimes it takes a little more time. The amount may differ because BTC bitcoin price can change any moment. If you sell bitcoins for cash, use a guide above and follow onscreen instructions. Take into account that you’ll also have to pay a fee for the transaction. Average sell fee is 5,5%, while average buy fee is 8,6%