Τελευταία ενημέρωση: 08-07-20 20:57:48
+ 4.31%

€ 80.73

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ
36043
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΓΟΡΑΣ
€ 756 070 133.00
HASH RATE
5 008.83TH/s
zoom

Τελευταία block

Ύψος Χρόνος Συναλλαγή Συνολική αποστολή Μέγεθος (kB)
1317457 3 λεπτά πριν 196 1 757.29 DASH 75.71
1317456 10 λεπτά πριν 61 56.02 DASH 35.94
1317455 13 λεπτά πριν 89 532.64 DASH 48.8
1317454 16 λεπτά πριν 21 25.90 DASH 8.61
1317453 17 λεπτά πριν 87 2 231.72 DASH 39.95
1317452 20 λεπτά πριν 140 459.40 DASH 56.18
1317451 24 λεπτά πριν 1 2.88 DASH 0.37
1317450 24 λεπτά πριν 78 182.53 DASH 35.82
1317449 26 λεπτά πριν 6 5.02 DASH 1.34
1317448 26 λεπτά πριν 79 621.58 DASH 50.6
1317447 28 λεπτά πριν 159 318.10 DASH 111.38
1317446 33 λεπτά πριν 100 51.08 DASH 73.2
1317445 36 λεπτά πριν 243 695.50 DASH 76.99
1317444 40 λεπτά πριν 19 2 771.37 DASH 30.43
1317443 44 λεπτά πριν 14 10.15 DASH 20.18
1317442 47 λεπτά πριν 13 70.63 DASH 3.75
1317441 47 λεπτά πριν 70 129.51 DASH 38.37
1317440 50 λεπτά πριν 112 4 178.91 DASH 35.97
1317439 52 λεπτά πριν 12 17.79 DASH 19.8
1317438 54 λεπτά πριν 1 2.88 DASH 0.34

Τελευταίες συναλλαγές

Συναλλαγές Hash DASH χρόνος
0.13692302 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.16438635 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
0.61999432 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
1.22728159 DASH περίπου 3 λεπτά πριν
13.11269096 DASH περίπου 3 λεπτά πριν

BTM ATM rates

Usually, to buy bitcoins is a long and risky procedure. There are several ways: use exchange or special web service where sellers and buyers meet. Exchange rates are often lower than official ones and a seller could be a scammer. Well, of course, you can buy a miner and get bitcoins for solving complicated mathematical puzzles. However, it is too long. We can offer you fast, safe and easy way to purchase cryptocurrency.
BTM bitcoin allows selling and buying bitcoins and other digital currency for cash. It is really easy and fast. However, first, you need to find a proper machine. There are two types of BTMs. One allows transaction only in one direction: buy or sell. The other one gives an opportunity to do both: purchase and sell.
Use mobile apps that can be found in the App Store (for iPhones) or Google Play Store (for Android) to locate a proper ATM. You’ll see all machines on a map. Apply filters to find BTMs that you actually need. Learn more information about machine just clicking it. Before converting BTM bitcoin for cash read other customers’ reviews and comments. Generally, the process is very easy and doesn’t take much time.

  1. Identify yourself (use your phone number or e-mail). Some machines allow skipping this step.
  2. Then you should choose the transaction direction: sell or buy (if you use two-way BTM).
  3. Or select an amount of bitcoins that you want to purchase.
  4. Now you need to enter bitcoin wallet ID.
  5. Insert money into a machine. For BTM bitcoin USD is preferable.
  6. Confirm the transaction.

Cryptocurrency will be credited to your wallet in five minutes. Sometimes it takes a little more time. The amount may differ because BTC bitcoin price can change any moment. If you sell bitcoins for cash, use a guide above and follow onscreen instructions. Take into account that you’ll also have to pay a fee for the transaction. Average sell fee is 5,5%, while average buy fee is 8,6%