Τελευταία ενημέρωση: 08-07-20 21:30:55
+ 4.31%

€ 80.73

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ
36222
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΓΟΡΑΣ
€ 756 070 133.00
HASH RATE
5 008.83TH/s
zoom

Τελευταία block

Ύψος Χρόνος Συναλλαγή Συνολική αποστολή Μέγεθος (kB)
1317471 5 λεπτά πριν 85 24.79 DASH 46.21
1317470 9 λεπτά πριν 36 93.55 DASH 22.23
1317469 10 λεπτά πριν 18 6.18 DASH 11.11
1317468 10 λεπτά πριν 28 11.78 DASH 18.35
1317467 11 λεπτό πριν 30 8.03 DASH 19.79
1317466 12 λεπτά πριν 60 91.07 DASH 41.84
1317465 14 λεπτά πριν 22 95.22 DASH 6.61
1317464 14 λεπτά πριν 117 243.48 DASH 53.7
1317463 19 λεπτά πριν 207 1 706.90 DASH 83.46
1317462 26 λεπτά πριν 4 3.47 DASH 1.11
1317461 26 λεπτά πριν 149 340.47 DASH 61.27
1317460 30 λεπτά πριν 70 65.92 DASH 37.13
1317459 32 λεπτά πριν 1 2.88 DASH 0.37
1317458 32 λεπτά πριν 124 860.92 DASH 55.47
1317457 36 λεπτά πριν 196 1 757.29 DASH 75.71
1317456 43 λεπτά πριν 61 56.02 DASH 35.94
1317455 46 λεπτά πριν 89 532.64 DASH 48.8
1317454 49 λεπτά πριν 21 25.90 DASH 8.61
1317453 50 λεπτά πριν 87 2 231.72 DASH 39.95
1317452 53 λεπτά πριν 140 459.40 DASH 56.18
1317451 57 λεπτά πριν 1 2.88 DASH 0.37
1317450 57 λεπτά πριν 78 182.53 DASH 35.82
1317449 59 λεπτά πριν 6 5.02 DASH 1.34
1317448 59 λεπτά πριν 79 621.58 DASH 50.6
1317447 1 ώρα πριν 159 318.10 DASH 111.38
1317446 1 ώρα πριν 100 51.08 DASH 73.2
1317445 1 ώρα πριν 243 695.50 DASH 76.99
1317444 1 ώρα πριν 19 2 771.37 DASH 30.43
1317443 1 ώρα πριν 14 10.15 DASH 20.18
1317442 1 ώρα πριν 13 70.63 DASH 3.75
1317441 1 ώρα πριν 70 129.51 DASH 38.37
1317440 1 ώρα πριν 112 4 178.91 DASH 35.97
1317439 1 ώρα πριν 12 17.79 DASH 19.8
1317438 1 ώρα πριν 1 2.88 DASH 0.34
1317437 1 ώρα πριν 49 556.04 DASH 43.1
1317436 1 ώρα πριν 69 3 065.09 DASH 43.01
1317435 1 ώρα πριν 5 4.00 DASH 2.18
1317434 1 ώρα πριν 79 827.44 DASH 43.94
1317433 1 ώρα πριν 61 1 367.12 DASH 44.35
1317432 1 ώρα πριν 99 113.02 DASH 27.58
1317431 1 ώρα πριν 73 107.73 DASH 40.77
1317430 1 ώρα πριν 1 2.88 DASH 0.37
1317429 1 ώρα πριν 1 2.88 DASH 0.37
1317428 1 ώρα πριν 123 2 795.86 DASH 62.42
1317427 1 ώρα πριν 55 43.08 DASH 34.53
1317426 1 ώρα πριν 207 6 348.43 DASH 108.44
1317425 1 ώρα πριν 2 2.93 DASH 1.27
1317424 1 ώρα πριν 25 9.72 DASH 25.82
1317423 1 ώρα πριν 23 148.69 DASH 28.8
1317422 1 ώρα πριν 113 325.66 DASH 68.85
1317421 2 ώρες πριν 46 855.77 DASH 39.24
1317420 2 ώρες πριν 82 244.88 DASH 61.12
1317419 2 ώρες πριν 462 3 905.60 DASH 160.19
1317418 2 ώρες πριν 16 156.58 DASH 20.92
1317417 2 ώρες πριν 73 36.66 DASH 54.92
1317416 2 ώρες πριν 292 2 919.63 DASH 103.35
1317415 2 ώρες πριν 15 7.10 DASH 27.48
1317414 2 ώρες πριν 68 550.16 DASH 41
1317413 2 ώρες πριν 168 2 527.08 DASH 54.9
1317412 2 ώρες πριν 40 22.87 DASH 32.19
1317411 2 ώρες πριν 132 1 163.16 DASH 51.3
1317410 2 ώρες πριν 29 185.95 DASH 23.34
1317409 2 ώρες πριν 25 15.65 DASH 19.28
1317408 2 ώρες πριν 1 2.88 DASH 0.37
1317407 2 ώρες πριν 19 387.63 DASH 11.44
1317406 3 ώρες πριν 17 112.68 DASH 11.46
1317405 3 ώρες πριν 6 112.90 DASH 1.83
1317404 3 ώρες πριν 31 40.95 DASH 24.15
1317403 3 ώρες πριν 31 78.90 DASH 10.09
1317402 3 ώρες πριν 143 2 915.97 DASH 61.6
1317401 3 ώρες πριν 78 412.44 DASH 38.03
1317400 3 ώρες πριν 22 15.27 DASH 19.05
1317399 3 ώρες πριν 168 3 461.00 DASH 118.58
1317398 3 ώρες πριν 6 13.17 DASH 16.02
1317397 3 ώρες πριν 2 9.88 DASH 1.62
1317396 3 ώρες πριν 29 48.48 DASH 33.94
1317395 3 ώρες πριν 76 1 835.02 DASH 50.67
1317394 3 ώρες πριν 2 2.88 DASH 0.7
1317393 3 ώρες πριν 185 1 978.88 DASH 76.21
1317392 3 ώρες πριν 15 29.50 DASH 38.42
1317391 3 ώρες πριν 167 2 470.30 DASH 103.78
1317390 3 ώρες πριν 9 19.27 DASH 5.31
1317389 3 ώρες πριν 15 80.43 DASH 33.22
1317388 3 ώρες πριν 136 1 401.09 DASH 42.27
1317387 3 ώρες πριν 13 33.09 DASH 29.91
1317386 3 ώρες πριν 119 3 096.37 DASH 71.96
1317385 3 ώρες πριν 32 183.60 DASH 26.94
1317384 3 ώρες πριν 195 3 637.16 DASH 149.15
1317383 3 ώρες πριν 23 78.05 DASH 30.01
1317382 3 ώρες πριν 25 607.71 DASH 9.59
1317381 4 ώρες πριν 17 30.20 DASH 26.9
1317380 4 ώρες πριν 61 1 222.18 DASH 29.29
1317379 4 ώρες πριν 1 2.88 DASH 0.37
1317378 4 ώρες πριν 78 372.40 DASH 53.27
1317377 4 ώρες πριν 131 1 716.71 DASH 80.58
1317376 4 ώρες πριν 189 2 503.67 DASH 87.72
1317375 4 ώρες πριν 1 2.88 DASH 0.37
1317374 4 ώρες πριν 363 11 711.59 DASH 136.97
1317373 4 ώρες πριν 2 91.96 DASH 0.59
1317372 4 ώρες πριν 15 184.43 DASH 17.27

Τελευταίες συναλλαγές

Συναλλαγές Hash DASH χρόνος
0.0223985 DASH περίπου 5 λεπτά πριν
0.0107813 DASH περίπου 5 λεπτά πριν
0.01074392 DASH περίπου 5 λεπτά πριν
0.0810255 DASH περίπου 5 λεπτά πριν
0.02405699 DASH περίπου 5 λεπτά πριν

BTM ATM rates

Usually, to buy bitcoins is a long and risky procedure. There are several ways: use exchange or special web service where sellers and buyers meet. Exchange rates are often lower than official ones and a seller could be a scammer. Well, of course, you can buy a miner and get bitcoins for solving complicated mathematical puzzles. However, it is too long. We can offer you fast, safe and easy way to purchase cryptocurrency.
BTM bitcoin allows selling and buying bitcoins and other digital currency for cash. It is really easy and fast. However, first, you need to find a proper machine. There are two types of BTMs. One allows transaction only in one direction: buy or sell. The other one gives an opportunity to do both: purchase and sell.
Use mobile apps that can be found in the App Store (for iPhones) or Google Play Store (for Android) to locate a proper ATM. You’ll see all machines on a map. Apply filters to find BTMs that you actually need. Learn more information about machine just clicking it. Before converting BTM bitcoin for cash read other customers’ reviews and comments. Generally, the process is very easy and doesn’t take much time.

  1. Identify yourself (use your phone number or e-mail). Some machines allow skipping this step.
  2. Then you should choose the transaction direction: sell or buy (if you use two-way BTM).
  3. Or select an amount of bitcoins that you want to purchase.
  4. Now you need to enter bitcoin wallet ID.
  5. Insert money into a machine. For BTM bitcoin USD is preferable.
  6. Confirm the transaction.

Cryptocurrency will be credited to your wallet in five minutes. Sometimes it takes a little more time. The amount may differ because BTC bitcoin price can change any moment. If you sell bitcoins for cash, use a guide above and follow onscreen instructions. Take into account that you’ll also have to pay a fee for the transaction. Average sell fee is 5,5%, while average buy fee is 8,6%