a08df7c07a2135089b0cf21e67af1f09f268f9c2275eba3ae81ee1037b3f6904Bitcoin Συναλλαγή
Search the block chain
Τελευταία ενημέρωση: 11-20-19 02:47:43
Συνολικο ποσο

2.50496012 BTC

ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΨΗΣ
2019-10-09 15:16:42
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
5 967
ΑΜΟΙΒΕΣ
€ 0.24

Περίληψη

Μέγεθος
138 (bytes)
Χρονος ληψης
2019-10-09 15:16:42
Βρίσκεται σε Blocks
598611 ( 2019-10-09 15:16:42 + 00 minutes )

Είσοδοι και έξοδοι

Συνολική είσοδος
2.50499202 BTC
Συνολική παραγωγή
2.50496012 BTC
Τέλη
0.00003190 BTC
Χρέωση ανά byte
0.00000023 BTC